Výzva na členy expertní skupiny pro nový nástroj Interregional Innovation Investment

CZELO

Evropská komise otevřela výzvu na přihlašování na pozici členů expertní skupiny pro nový nástroj Interregional Innovation Investment. Expertní skupina bude asistovat GŘ pro regionální a městskou politiku (REGIO) při přípravě pracovního programu a otevřených výzev. Expertní skupina bude složena z maximálně 60 členů a členové budou vybráni na základě jejich odbornosti v oblasti strategií inteligentní specializace nebo meziregionálních inovačních ekosystémů.

Registrace je otevřená do 26. dubna 2021.