Výzva k přihlašování na Školení projektových manažerů zemí V4

CZELO

Školení pro projektové manažery zemí Visegrádské skupiny cílí na zvýšení jejich odborných kapacit a povědomí o evropském výzkumu.

Česká styčná kancelář pro vzdělávání a výzkum v Bruselu (CZELO) společně s Polskou styčnou agenturou pro výzkum (PolSCA), Maďarskou národní kanceláří pro výzkum, vývoj a inovace (NRDIO) a Slovenskou styčnou kanceláří pro výzkum a vývoj (SLORD) organizuje v termínech 28., 29. a 31. března 2022 další edici „Školení projektových manažerů zemí Visegrádské čtyřky (V4)“. Z důvodu pandemické situace se akce uskuteční online.

Cílem školení je zvýšit odborné kapacity projektových manažerů poskytnutím informací s přidanou hodnotou z Bruselu a rozšířit jejich povědomí o politickém kontextu evropského výzkumu a o programech a iniciativách přesahujících rámcový program Horizont Evropa. Školení nabízí možnost absolvovat intenzívní třídenní program, který zahrnuje jak řečníky z Evropské komise, tak řadu expertů se zkušenostmi z praxe. Program školení bude vycházet z předešlé verze.

V případě zájmu o účast na školení se prosím zaregistrujte. Přihlašovat se je možné do 23. února 2022. Úspěšní kandidáti budou informováni nejpozději do 28. února 2022.

Vzhledem k omezenému počtu míst (celkem 35, z toho 7 za ČR)  budou kandidáti posuzováni na základě motivačního dopisu, který je součástí registračního formuláře. V případě více zájemců z jedné instituce bude akceptován pouze jeden. Výzva je určena pouze pro instituce se sídlem v ČR působící v oblasti VaVaI.