Vyzkoušejte, jak funguje SELFIE pro učitele

CZELO

Evropská komise představila nový nástroj, který podpoří učitele základních a středních škol ve využívání digitálních technologií.

SELFIEforTEACHERS navrhla Komise ve spolupráci s odborníky a ministerstvy školství z celé Evropy. Je určen všem učitelům základních a středních škol, kteří chtějí rozvíjet své digitální dovednosti. Komisařka pro inovace, výzkum, kulturu, vzdělávání a mládež Mariya Gabriel a slovinská ministryně školství, vědy a sportu Simona Kustec jej slavnostně představily 5. října při příležitosti Světového dne učitelů. „Nástroj, jehož spuštění dnes oznamujeme, umožní evropským učitelům získat přehled o tom, jak jsou na tom s využíváním technologií a získat doporučení ohledně rozšiřování dovedností. Je důležité, aby Evropská komise učitelům v průběhu celoživotního učení pomáhala,“ uvedla komisařka.

SELFIEforTEACHERS | Education and Training

Nový internetový nástroj umožní učitelům zamyslet se nad tím, jak při své výuce využívají digitální technologie. Po zodpovězení souboru otázek jim pomůže posoudit úroveň jejich digitálních kompetencí a určit oblasti, v nichž potřebují další podporu a rozvoj. Zároveň jim nabídne také tipy na různá školení.

Pilotní verze SELFIEforTEACHERS byla testována letos na jaře více než 4 000 učiteli z pěti zemí. Učitelé hodnotili nástroj pozitivně, jako velice užitečný a relevantní. Momentálně je dostupný v angličtině, francouzštině, němčině a slovinštině, verze ve všech úředních jazycích EU budou k dispozici v nadcházejících týdnech. Více informací o tom, jak nástroj funguje, se dočtete na webu Evropské komise.

Tato iniciativa je jednou ze 13 akcí Akčního plánu digitálního vzdělávání, jehož cílem je podpořit vzdělávací systémy v Evropě při adaptaci na digitální změny.