Výstupy z květnové Rady EU pro konkurenceschopnost

CZELO

Během posledního zasedání v rámci belgického předsednictví v Radě EU jednali ministři o pokročilých materiálech či o EuroHPC.

Dne 23. května 2024 se v Bruselu konalo zasedání Rady pro konkurenceschopnost, zaměřené na výzkum a inovace. Předsedal mu belgický ministr Willy Borsus, za Evropskou komisi se zúčastnili komisaři Iliana Ivanova a Thierry Breton. 

Ministři se soustředili na výzkum a inovace v oblasti pokročilých materiálů. Diskutovali o posílení spolupráce, stanovení priorit a sdílení osvědčených postupů. Evropská komise vydala komunikaci o pokročilých materiálech pro průmyslové vedení, což bylo základem pro tuto politickou debatu. 

Mezi hlavní výsledky jednání patří dosažení politické dohody o změně nařízení kterým se zřizuje  Evropský společný podnik pro vysoce výkonnou výpočetní techniku (EuroHPC), které je známé jako „akt o továrnách na umělou inteligenci“ a které rozšíří podporu inovativním AI startupům a ekosystémům. Dále Rada přijala doporučení o posílení bezpečnosti výzkumu, které řeší geopolitická rizika, jako je nežádoucí přenos znalostí a zahraniční zásahy. Byly také schváleny závěry Rady o podpoře zhodnocování výzkumných znalostí s cílem zvýšit průmyslovou a hospodářskou odolnost. 

Důležitým bodem programu bylo přijetí závěrů o ex-post hodnocení programu Horizont 2020 se zaměřením na jeho vědecký, společenský a hospodářský dopad a o přípravě příštího rámcového programu.  

CZELO_2024_Competitiveness Council

Kromě výzkumné části se Rada zaměřila také na oblast vesmíru. Ministři jednali o připravovaném právním rámci EU pro vesmír a zdůraznili výzvy, jako je přetížení oběžné dráhy, rizika kybernetické bezpečnosti, dopady na životní prostředí a závislost na technologiích mimo EU. Dále ministři jednali o některých bodech pro společné jednání Rady EU a ESA pro vesmír, která se konala stejný den, nebo například o tom, jak může konkurenceschopný evropský vesmírný sektor řešit socioekonomické výzvy a posílit své postavení ve světě. 

V dalším bodě jednání pak Maďarská delegace nastínila pracovní program nadcházejícího předsednictví Rady v oblasti výzkumu, které začne 1. července 2024.