Výstupy prosincové Rady EU pro konkurenceschopnost (část výzkum)

CZELO

Během posledního zasedání pod taktovkou španělského předsednictví došlo ke schválení dvou prioritních dokumentů.

Dne 8. prosince se v Bruselu uskutečnilo jednání Rady EU pro konkurenceschopnost se zaměřením na politiku výzkumu.

Jako první dokument byly schváleny Závěry Rady o posílení úlohy a dopadu výzkumu a inovací v procesu tvorby politik v Unii. Dokument, který byl prioritou španělského předsednictví, se zabývá tím, jak může vhodná koncepce, výzkum a inovace zlepšit tvorbu politik prostřednictvím zahrnutí vědeckých důkazů a poznatků. Závěry Rady se zaměřují na tři klíčové aspekty: 1) jak mohou výzkum a inovace zlepšit proces tvorby politik v Unii, 2) posilování ekonomického a společenského pokroku prostřednictvím silných ekosystémů výzkumu a inovací na všech úrovních (regionální, národní a EU) a 3) politický dopad nástroje pro obnovu a zvýšení odolnosti na politiku Unie v oblasti výzkumu a inovací a na Evropský výzkumný prostor.

CZELO_2023_COMPET_December

Dalším schváleným dokumentem je Doporučení Rady o evropském rámci pro přilákání a udržení výzkumných, inovačních a podnikatelských talentů v Evropě. To má za cíl   podpořit výzkumné pracovníky a výzkumné kariéry v EU a vytvořit atraktivnější, otevřenější a udržitelnější evropský trh práce pro výzkumné pracovníky, který by byl atraktivní i pro zahraniční talenty. Dokument obsahuje 44 doporučení, které se zabývají uznáváním a porovnáváním výzkumných kariér či vyváženou cirkulací výzkumníků. Jedná se tak o klíčový dokument pro naplnění akce 4 politické agendy Evropského výzkumného prostoru. Součástí doporučení je také nová "Evropská charta pro výzkumné pracovníky", která nahrazuje kodex z roku 2005.

Jako třetí bod byla na programu politická debata k valorizaci výzkumu jako nástroje hospodářského a průmyslového oživení a odolnosti Evropy. Ministři byli vyzváni, aby se podělili o osvědčené postupy, jak lze výsledky výzkumu využít k oživení hospodářství a průmyslu Unie.

Kromě výše zmíněných dokumentů se během jednání diskutovalo o pokračovaní partnerství pro výzkum a inovace ve Středomoří (PRIMA), o monitoringu Evropského výzkumného prostoru či o nové iniciativě týkající se pokročilých materiálů pro vedoucí postavení v průmyslu.

Jako poslední bod byly představeny priority nadcházejícího belgického předsednictví v Radě EU v oblasti výzkumu. Hlavní prioritou v oblasti VaVaI bude lepší propojení vědy, výzkumu a průmyslu. Belgické předsednictví bude také podporovat využívání inovačních ekosystémů a  posilovat důvěryhodnost a angažovanost společnosti v oblasti vědy.

Více informací naleznete v tiskové zprávě Rady Evropské unie.