Výdaje na VaVaI v roce 2021

CZELO

Investice EU do výzkumu a vývoje se v roce 2021 zvýšily na 328 miliard eur.

Eurostat, statistický úřad EU, zveřejnil údaje o výdajích EU na výzkum a vývoj v roce 2021. Dle statistik vynaložila  EU na výzkum a vývoj v minulém roce 328 miliard eur, což je o 6 % více než v předchozím roce (310 miliard eur). Navzdory nárůstu je však při pohledu na intenzitu výzkumu a vývoje, tj. výdaje na výzkum a vývoj jako procento HDP, viditelný pokles z 2,31 % v roce 2020 na 2,27 % v roce 2021. Tento pokles lze vysvětlit oživením HDP v roce 2021 po výrazném poklesu v roce 2020 v důsledku pandemie COVID-19.

Největší intenzita výzkumu a vývoje byla v sledovaném období zaznamenaná ve Švédsku (3,35 %), Rakousku (3,22 %) a Belgii (3,19 %). Šest členských států vykázalo v roce 2021 výdaje na výzkum a vývoj pod 1 % svého HDP: Rumunsko (0,48 %), Malta (0,65 %), Lotyšsko (0,71 %), Bulharsko (0,81 %), Kypr (0,89 %) a Slovensko (0,95 %).

Když se podíváme na výdaje na VaV podle jednotlivých sektorů, největší podíl  pocházel z soukromého  sektoru (66,08 %), následovaný sektorem vysokoškolského vzdělávání (21,58 %), vládním sektorem (11,89 %) a soukromým neziskovým sektorem (0,44 %).

Více informací naleznete v tiskové zprávě Eurostatu.