Výdaje na VaVaI dosáhly v roce 2020 úrovně 2,3 % HDP

CZELO

Podle údajů Evropského statistického úřadu členské státy EU investovaly v loňském roce do výzkumu a vývoje celkem 311 miliard eur.

Evropský statistický úřad Eurostat zveřejnil statistiku výdajů na výzkum a vývoj v EU za rok 2020. V roce 2020 investovaly členské země EU na výzkum a vývoj přibližně 311 miliard eur, což představuje v porovnání s rokem 2019 pokles o přibližně 1 miliardu eur. Celkově se tak jednalo o výdaje na úrovni 2,3 % HDP.

Podnikatelský sektor je i nadále sektorem, ve kterém byly vynaloženy největší výdaje na výzkum a vývoj (66 %), následovaný sektorem vysokoškolského vzdělávání (22 %), vládním sektorem (12 %) a soukromým sektorem (1 %).

Nejvyšší intenzita výzkumu a vývoje, tedy celkové výdaje na VaVaI poměřované k HDP, byla zaznamenána v Belgii a Švédsku (3,5 % HDP), dále v Rakousku (3,2 %) a Německu (3,1 %). 

Na opačném konci žebříčku šest členských států zaznamenalo intenzitu výzkumu a vývoje pod 1 % HDP: Rumunsko (0,5 %), Malta a Lotyšsko (obě země 0,7 %), Kypr, Bulharsko a Slovensko (všechny 0,9 %).

Česká republika patří mezi země, kde je možné za posledních deset let sledovat viditelný nárůst výdajů do této oblasti, a to z 0,7 % na 2 % HDP v roce 2020.

Celou zprávu naleznete na webové stránce Eurostatu.