Vesmír je nám blíže, než si myslíme. Přečtěte si, co přineslo první letošní Science Café

CZELO

Akce přilákala okolo 90 účastníků.

Dne 29. února 2024 proběhlo první letošní Science Café zaměřené na využívání dat a metod z dálkového průzkumu Země. Pozvání na akci přijali Lucie Kupková z Univerzity Karlovy a Petr Boháček z TRL Space. Večerem nás provedla Vera Pinto z GŘ DEFIS Evropské komise. Akci spoluorganizovala kancelář CZELO společně s Pražským domem v Bruselu, Zastoupením Jihomoravského kraje v Bruselu a Českým Centrem Brusel.  

Účastníci akce nejprve obdrželi úvod do spektrálního dálkového průzkumu země a jeho fungování. Ten představuje měření vlastností objektů bez přímého dotyku a souvisí s elektromagnetickým spektrem, které zahrnuje světlo neviditelné pro lidské oči. Různé předměty tak odrážejí, pohlcují a propouštějí světlo v závislosti na jejich chemických a strukturálních vlastnostech. Například listy rostlin jsou zelené, protože odrážejí více zeleného světla než modrého či červeného.  

V první části diskuze byly účastníkům představeny projekty, na kterých se podílí Univerzita Karlova. Ty se zabývají mapováním biodiverzity pomocí dronů v Krkonošském národním parku. Dále byl představen projekt spolupráce mezi Karlovou Univerzitou a TRL Space na Maledivách. Cílem projektu je pochopení a předvídání negativních procesů na korálových ostrovech Goidhoo a Fulhadhoo. Během 13 letů, při kterých byla využívána hyperspektrální kamera a drony, byla získána důležitá data, která pomohou zlepšit životní podmínky obyvatel ostrovů a chránit jejich přírodní dědictví. 

CZELO_2024_SC_vesmír

Diskuze se dále zaměřila na získávání a udržení odborníků ve vesmírném sektoru v kontextu nedostatku pracovní síly. Z pohledu Univerzity Karlovy je obtížné udržet si doktorandy, protože mnozí během svého studia odchází za vyšším platem do privátního sektoru. Velkou pomocí v této oblasti jsou mezinárodní projekty, které mohou poskytnout atraktivní pracovní příležitosti. Z perspektivy soukromého sektoru bylo zmíněno, že se TRL Space podílelo na vytvoření prvního studijního programu s názvem Space Applications na Vysokém učení technickém v Brně. Tento program má za cíl zvýšit počet absolventů a budoucích expertů v sektoru vesmírných aplikací. Dalším lákadlem je také systém stáží v TRL Space, který je finančně dobře ohodnocený a může přilákat talenty do oblasti vesmírného výzkumu a průmyslu. 

Diskuze se rovněž dotkla problematiky vesmírného odpadu, který představuje značný problém. Satelity, které shoří v atmosféře, mají negativní dopad na klima, což je aspekt, který se v minulosti nepředpokládal. Další výzvou je právní aspekt odstranění satelitů z atmosféry, jelikož vyžaduje legální vlastnictví nad nimi. Tato otázka je jedním z klíčových aspektů, které je třeba vyřešit v kontextu řešení problému vesmírného odpadu a udržitelného využívání vesmírného prostoru. 

Prohlédněte si fotky ze Science Café. V dohledné době také můžete očekávat záznam z akce, který bude dostupný na našem YouTube kanále