Veřejná konzultace: Environmentální udržitelnost – vzdělávání a odborná příprava

CZELO

Sektor odborného vzdělávání a přípravy jako klíčový hráč v úsilí o zelenější a udržitelnější Evropu?

Prostřednictvím Zelené dohody pro Evropu přijímá EU postupně opatření, jejichž cílem je bojovat proti změně klimatu a motivovat všechny občany k tomu, aby usilovali o zelenější a udržitelnější Evropu. Odborné vzdělávání a příprava mají v tomto ohledu podstatný význam – pomáhají občanům a místním komunitám rozvíjet znalosti, dovednosti a postoje, které jsou pro tuto transformaci zapotřebí.

  • Mohou instituce odborného vzdělávání a přípravy sehrát zásadní roli v boji proti změně klimatu?
  • Mají opravdu samotní pedagogové či studenti potenciál být hnacím motorem této transformace?
  • Jak vybavit novou generaci dovednostmi, které jim pomohou řešit současné a budoucí klimatické výzvy?

Evropská komise se dotazuje ve veřejné konzultaci, jejíž výsledky ještě letos promítne do návrhu doporučení Rady o vzdělávání v oblasti environmentální udržitelnosti

Snaží se oslovit co nejpestřejší vzorek občanů, pedagogů, vědců, vládních a nevládních organizací (mezinárodních, evropských, celostátních, regionálních a místních) i zainteresovaných stran ze sektoru vzdělávání a odborné přípravy.

Zapojte se také a zašlete Komisi svůj příspěvek prostřednictvím online dotazníku do 24. září 2021.