V4 konference 2024 v Bruselu se zaměří na téma výzkumných infrastruktur

CZELO

Konference představí infrastruktury ze zemí V4 a ve dvou panelech probere příklady dobré praxe spolu s výhledem do budoucna.

Ve spolupráci se styčnými kancelářemi zemí V4 v Bruselu připravila kancelář CZELO program, který pokrývá příklady dobré praxe a současnou diskuzi v oblasti výzkumných infrastruktur v rámci regionu V4. Konference nabízí široké možnosti pro networking s nejrůznějšími zástupci institucí z bruselského R&I prostředí a podnětné diskuze s odborníky z relevantních odvětví. Program zahrnuje prezentace zástupců výzkumných infrastruktur v zemích V4 a panelové diskuze o problematikách zřizování, udržitelnosti a budoucnosti výzkumných infrastruktur, včetně diskuze nad jejich rolí v FP10.
 
Kdy: 18. dubna 2024
Kde: Renaissance Brussels Hotel