V rámci první výzvy ERC Staring Grants v programu Horizont Evropa si vítězné projekty rozdělí 619 milionů eur

CZELO

ERC zveřejnila výsledky první výzvy ERC Starting grants v rámci Horizontu Evropa. Úspěch slaví i čtyři české projekty.

Po první výzvě k předkládání návrhů v rámci ERC Starting Grants v programu Horizontu Evropa bude 619 milionů eur rozděleno mezi 397 projektů. Vybrané návrhy spadají do nejrůznějších odvětví od aplikací umělé inteligence v medicíně, přes ovládání hmoty pomocí světla až po návrhy legislativy pro férový influencer marketing.

Oproti roku 2020 stoupl počet výzkumnic, které v letošním roce získaly přibližně 43 % grantů, což představuje prozatím nejvyšší podíl

Úspěšní výzkumníci navrhli realizovat své projekty na univerzitách a výzkumných centrech ve 22 zemích EU a přidružených zemích, převážně v Německu (72 projektů), Francii (53), Spojeném království (46) a Nizozemsku (44). Mezi úspěšnými žadateli této výzvy jsou státní příslušníci 45 zemí, zejména Němci (67 výzkumných pracovníků), Italové (58), Francouzi (44) a Nizozemci (27). Třináct výzkumných pracovníků, kteří dříve sídlili v USA, se v důsledku tohoto financování přesune do Evropy. Do výzvy bylo podaných než 4 000 návrhů, které byly posouzeny panely renomovaných výzkumníků z celého světa.

Granty vytvoří více než 2 000 pracovních míst v hostitelských institucích.

Mezi úspěšnými žadateli jsou i 4 české projekty, a to na Karlově Univerzitě, Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR a Biotechnologickém ústavu AV ČR.

Více informací spolu s přehledem vítězných projektů najdete na stránkách Evropské výzkumné rady.