Uzávěrka prodloužena: Evropská komise hledá odborníky a odbornice do misijních rad

CZELO

Uzávěrka byla prodloužena do 7. února 2022; do každé misijní rady se hledá až 15 odborníků nebo odbornic z různých sfér.

Dne 5. ledna 2022 vyhlásila Evropská komise výzvu pro experty do nových misijních rad sdružujících nezávislé špičkové odborníky a odbornice. Ti budou poskytovat poradenství při plném provádění misí Horizontu Evropa, propagovat je a šířit o nich mezi občany povědomí, současně naváží na práci předchozích misijních rad, které byly tímto mandátem pověřeny do konce prosince 2021.

Celkem existuje 5 misijních rad, pro každou misi po jedné. Do každé z nich se hledá až 15 špičkových nezávislých odborníků nebo odbornic z různých oblastí jako je podnikání, veřejná správa, věda, kultura, zapojení občanů a organizace občanské společnosti. Budoucí členové a členky misijní rady by měli mít mj. zkušenosti z oblasti služeb orgánů veřejné správy a s kombinováním financování z veřejných a/nebo soukromých zdrojů.  

Uzávěrka byla prodloužena do 7. února 2022, více informací naleznete na webu Evropské komise.