Ukrajina se stala další přidruženou zemí k programu Horizont Evropa

CZELO

Dne 12. října 2021 byla během summitu EU-Ukrajina podepsána asociační dohoda Ukrajiny k programu Horizont Evropa, rámcovému programu EU pro výzkum a inovace (2021-2027), a k výzkumnému a vzdělávacímu programu Euratom (2021 - 2025). Ukrajinští výzkumníci a inovátoři se nyní mohou obou programů účastnit za stejných podmínek jako subjekty z členských států EU.

Vztahy mezi EU a Ukrajinou v oblasti výzkumu a inovací se datují od roku 2002, kdy byla podepsána první dohoda o spolupráci v oblasti vědy a techniky mezi Evropským společenstvím a Ukrajinou. V současnosti se tato smlouva již potřetí obnovuje.

Mimo toho byla Ukrajina již od roku 2015 plně zapojená do předchozího rámcového programu EU pro výzkum a inovace, Horizont 2020, a od roku 2016 rovněž k programu Euratom, jehož cílem je zlepšit úroveň jaderné bezpečnosti a radiační ochrany.

Celou tiskovou zprávu naleznete na webové stránce Evropské komise.