Švédsko převzalo předsednictví v Radě EU

CZELO

Zjistěte, co můžeme v průběhu následujícího půlroku očekávat v oblasti výzkumu a vzdělávání.

Od 1. ledna 2023 se předsednictví ujalo Švédsko. Obecnými prioritami švédského předsednictví budou bezpečnost, odolnost, prosperita, demokratické hodnoty a právní stát.

V oblasti výzkumu se Švédko během příštího půlroku zaměří především na zhodnocení znalostí, otevřenou vědu a přístup k výzkumným infrastrukturám, stejně jako na pokračování vyjednávání Evropského zákonu o čipech. 

V oblasti vzdělávání budou priority předsednictví vycházet především z Evropského roku dovedností. Hlavním zaměřením bude přizpůsobení dovedností potřebám trhu práce a dovednosti potřebné pro ekologickou transformaci. Kromě toho bude Švédsko pracovat na prohlubovaní Evropského prostoru vzdělávání. 

V oblasti mládeže se očekává střednědobé hodnocení pracovního programu 2022-2024 Strategie EU pro mládež a posílení sociální dimenze udržitelného rozvoje. Více o jednotlivých prioritách naleznete na oficiální stránce švédského předsednictví.