Staňte se součástí Koalice pro vzdělávání v oblasti klimatu

CZELO

Koalice #EducationForClimate vznikla počátkem tohoto roku s ambicí co nejrychleji mobilizovat pedagogy a studenty

.. k tomu, aby svými konkrétními kroky přispívali k boji s klimatickou změnou a zároveň pomáhali zaktivizovat co možná nejširší společnost – svým příkladem, komunikací s regionální i národní politickou reprezentací i vzdělávacími aktivitami zaměřenými na problémy související se změnou klimatu.

22. června proběhlo první setkání všech pilotních členů a stakeholderů, kteří se podílí na formování koalice. Byl také představen návrh online platformy, která je určena pro jednotlivce i subjekty na místní, regionální i celostátní úrovni. Ti budou moci jejím prostřednictvím sdílet své konkrétní klimatické závazky a opatření související se vzděláváním učitelů, rozvojem ekologických dovedností či vzděláváním společnosti v oblasti ochrany životního prostředí.

Koalice je iniciativou komisařky pro inovace, výzkum, kulturu, vzdělávání a mládež a jak sama Mariya Gabriel zdůrazňuje, nebude se jednat o replikaci či pouze o sjednocení již existujících iniciativ. Členové koalice budou mít možnost skrze online platformu mnohem rychleji mezi sebou šířit příklady dobré praxe, a především budou mít k dispozici také nové finanční nástroje na konkrétní nové akce.

Komunita se právě formuje! V období 7-11/2021 budou probíhat diskuzní semináře, kde se postupně ustálí pravidla fungování koalice a témata jednotlivých akcí.

Zapojte se i vy, sdílejte své zkušenosti s environmentálními projekty nebo se nechte inspirovat jinými, a pomozte tak spoluvytvářet klimaticky neutrální a udržitelnou Evropskou unii.

Více informací naleznete na webu Education for Climate Coalition, který odkazuje i na samotný launch event stream, a na webu CZELO nabízíme také stručný zápis z této akce.