Rozšiřování mezinárodní dimenze programu Horizont Evropa

CZELO

Novinky týkající se spolupráce EU s Jižní Koreou a Kanadou.

Evropská unie a Jižní Korea uzavřely jednání o přidružení k programu Horizont Evropa. Dohoda umožní Jižní Koreji čerpat finanční prostředky z druhého pilíře programu od roku 2025. Podpis samotné asociační dohody by měl proběhnout v druhé polovině roku 2024 po ratifikaci na obou stranách. 

Současná spolupráce mezi Evropskou unií a Jižní Koreou je spravována Dohodou o vědeckotechnické spolupráci z roku 2007. Zájem o přidružení k programu Horizont vyjádřila Jižní Korea už v roce 2022. 

Během Evropských dnů pro výzkum a inovace byla podepsána také dohoda mezi Evropskou unií a Kanadou, která umožňuje kanadským výzkumníkům být nadále součástí týmů řešitelů ERC grantů. Díky nové dohodě se budou moci výzkumní pracovníci z následujících institucí: Canada’s Social Sciences and Humanities Research Council (SSHRC), the Natural Sciences and Engineering Research Council (NSERC) a the Canadian Institutes of Health Research, dočasně připojit k výzkumným týmům příjemců grantů ERC. Zároveň dohoda poskytuje například tzv. “Research Chairholders” a postdoktorandům z programu Banting možnost dále spolupracovat na výzkumu s partnery, kteří jsou financováni prostřednictvím nástroje ERC.

Obě strany se tak dohodly na pokračování obdobné spolupráce z roku 2016 a dále ji prohlubovat v rámci chystané dohody.