Rada pro výzkum, vývoj a inovace pozvala zástupce DZS, aby představili činnost kanceláře CZELO

Ministryně Helena Langšádlová a další členové RVVI pozitivně hodnotí dosavadní činnost kanceláře CZELO v Bruselu.

Michal Uhl a Lenka Procházková
Ředitel DZS Michal Uhl s vedoucí kanceláře CZELO  Lenkou Procházkovou

Minulý týden jsme byli pozváni na jednání Rady pro výzkum, vývoje a inovace (RVVI, poradní orgán Vlády ČR). Prezentovali jsem na něm dosavadní výsledky činnosti naší České styčné kanceláře pro vzdělávání a výzkum v Bruselu (CZELO), která si klade za cíl zvýšit povědomí o komunitárních programech a posílit účast českých institucí v Horizontu Evropa, klíčovém programu Evropské unie v oblasti výzkumu a inovací. CZELO je naším sdíleným projektem s MŠMT, v jehož počátečním schvalování hrála RVVI nezastupitelnou roli. Proto je zásadní poskytovat o činnosti kanceláře CZELO zpětnou vazbu i tomuto orgánu 

Za Dům zahraniční spolupráce (DZS) přijali pozvání ředitel Michal Uhl společně s vedoucí kanceláře CZELO Lenkou Procházkovou. Během prezentace představili zástupcům RVVI hlavní agendu kanceláře, zásadní úspěchy roku 2021, stejně jako obsáhlý seznam akcí, které kancelář pořádala a chystá letos nejen v návaznosti na české předsednictví v Radě EU. „Kancelář se již úspěšně na bruselské scéně etablovala v roli informačního hubu pro české výzkumné stakeholdery a také jako významný propagátor české vědy v Bruselu,“ řekl během prezentace Michal Uhl. „CZELO také napomáhá navyšování capacity building pravidelnými školeními a pomáhá i českým institucím při konání jejich akcí v Bruselu,“ připomněla další stěžejní činnost kanceláře CZELO Lenka Procházková. 

Reakce na činnosti kanceláře CZELO byly v rozpravě ze strany členů Rady vlády velmi pozitivní. V závěru jednání ministryně Helena Langšádlová, která Radě předsedá, zdůraznila i další spolupráci s DZS ve věci pomoci ukrajinským vědcům a studentům v době války na Ukrajině. 

Na programu jednání byla také diskuse o nelehkých tématech a výzvách, jako například provoz v době pandemie COVID-19 a samozřejmě i diskuse o možnostech zvýšení české účasti v komunitárních výzkumných programech.