První strategický plán programu Horizont Evropa na období 2021–2024 byl přijat

CZELO

Dne 15. března 2021 přijala Evropská komise první strategický plán programu Horizont Evropa, který stanovuje strategické směry pro zacílení investic v prvních čtyřech letech jeho provádění. Plán zajišťuje, aby činnosti EU v oblasti výzkumu a inovací přispívaly k prioritám EU, včetně klimaticky neutrální a ekologické Evropy, Evropy připravené na digitální věk a hospodářství, které pracuje ve prospěch lidí. Strategický plán rovněž obsahuje evropská spolufinancovaná a spoluprogramovaná partnerství a mise EU, které mají být podporovány prostřednictvím programu Horizont Evropa.

Priority stanovené ve strategickém plánu programu Horizont Evropa budou prováděny prostřednictvím pracovních programů Horizontu Evropa. Ty stanoví možnosti financování činností v oblasti výzkumu a inovací prostřednictvím tematických výzev k předkládání návrhů a témat. První výzvy k předkládání návrhů budou vyhlášeny na jaře 2021 a budou představeny na Evropských dnech pro výzkum a inovace ve dnech 23.–24. června.

Více informací naleznete v tiskové zprávě Evropské komise.