Programy Evropské unie nabízí příležitosti pro aktéry v oblasti SSH

CZELO

Dne 2. června 2021 se kancelář CZELO účastnila akce „Social Sciences and Humanities in Horizon Europe: diving into the opportunities“, kterou pořádaly styčné kanceláře Litvy (LINO) a Slovenska (SLORD) pro vědu a výzkum v Bruselu. 

Akce si kladla za cíl poskytnout aktérům v oblasti sociálních a humanitních věd (SSH) přehled možností zapojení se do programů Evropské unie, so speciálním zaměřením na program Horizont Evropa. Kromě novinek v programu Horizont Evropa byly dále pokryta témata jako Nový Evropský Bauhaus, EIT KIC v oblasti kulturního a kreativního průmyslu, či program Kreativní Evropa.

Za účelem sledování integrace SSH do VaVaI jsou Evropskou komisí pravidelně vydávány hodnotící zprávy. V pořadí již pátá hodnoticí zpráva „Intergation of social sciences and humanities in Horizon 2020“ byla zveřejněná začátkem letošního roku. Rozsah této monitorovací zprávy byl postupně rozšířen tak, aby zahrnoval Evropskou radu pro výzkum, budoucí a vznikající technologie, akce Marie Skłodowska-Curie a výzkumné infrastruktury. Zpráva se letos rovněž zabývá částí programu „Věda se společností a pro společnost (SwafS)“.

Zpráva ukazuje, že od zahájení programu bylo v mnoha oblastech dosaženo významného kvantitativního pokroku. Také však ukazuje, že je třeba vyvinout větší úsilí ke zlepšení kvality integrace SSH, jelikož úroveň účastí SSH institucí se výrazně liší v závislosti na jednotlivých částech programu a členských státech.

Více informací naleznete v přiloženém zápisu.