Program COST bude financovat 40 nových úspěšných akcí COST

CZELO

Dne 25. května 2021 informovala řídící rada programu Evropské spolupráce ve vědeckém a technologickém výzkumu (COST) o financování 40 nových úspěšných akcí COST, které by měly být spuštěny na podzim 2021. COST současně o těchto akcích poskytl statistický přehled: 20 % hlavních navrhovatelů projektu jsou řešitelé v rané fázi kariéry, ženy pak představují 45 % z těchto hlavních navrhovatelů projektů. Co se týče zaměření projektů, projekty jsou multidisciplinární, 43 % z nich pokrývá alespoň dvě odvětví vědy a technologií Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) a 13 % projektů v sobě dokonce propojuje tři a více oblastí.  Nejvíce zastoupeny jsou pak vědy o živé přírodě (45 % z projektů), inženýrství a technologie představují 40 %, oblast lékařství a zdraví pokrývá 25 %, společenské vědy 23 %, zemědělské vědy 18 % a humanitní vědy jsou pak tématem 8 % projektů. Tři čtvrtiny návrhů pocházejí z odvětví malých a středních podniků a průmyslu a 73 % budoucích partnerských sítí přilákalo účastníky z celého světa. Dne 23. června budou tyto projekty a memorandum o porozumění zveřejněny na webových stránkách COST a první setkání řídícího výboru proběhnou v září nebo říjnu 2021. 

Zdroj informací: webová stránka COST.