Profesorka Eva Zažímalová byla jmenována členkou skupiny hlavních vědeckých poradců Evropské komise

CZELO

Dne 16. května 2021 jmenovala Evropská komise (EK) dva nové členy skupiny hlavních vědeckých poradců, tzv. Group of Chief Scientific Advisors  − profesorku a předsedkyni Akademie věd ČR Evu Zažímalovou a profesora Erica F. Lambina. Oba byli nominováni evropskými výzkumnými organizacemi (European Research organizations) a vybráni nezávislou výběrovou komisí. V této funkci nahradili profesorku Carinu Keskitalo a Paula Nurse a měli by v ní setrvat tři roky. V tomto funkčním období by se měli zaměřit na oblast energie, screening rakoviny a odolnost proti pandemickým krizím.   

Skupina hlavních vědeckých poradců Evropské komise byla založena v roce 2015, své působení pak zahájila v lednu 2016, aby podpořila tvůrce politik EU a poskytla jim nezávislé vědecké poradenství a zlepšila interakci mezi oblastí politiky a vědy. Skupina je tvořena vysoce kvalifikovanými a zkušenými vědci z přírodních a sociálních věd, kteří se scházejí několikrát do roka na plenárních zasedáních, jejichž výstupem jsou otevřené, nezávislé a transparentní vědecké názory a rady, diskutované společně s ostatními odborníky a aktéry z oblasti VaVaI a se Společným výzkumným střediskem EK (JRC EC).  

Více informací️ naleznete v tiskové zprávě Evropské komise