Proběhlo další školení projektových manažerů zemí Visegrádské čtyřky

CZELO

Školení se po 3 letech uskutečnilo fyzicky v Bruselu.

Ve dnech 12. - 14. října 2022 se uskutečnilo další školení projektových manažerů zemí V4. Školení se celkově účastnilo 34 projektových manažerů působících na univerzitách a výzkumných institucích v zemích V4, Lotyšsku, Belgii, Nizozemí, Irsku a na Ukrajině. O školení celkově projevilo zájem přes 180 zájemců. Na organizaci se podílely Česká styčná kancelář pro vzdělávání a výzkum (CZELO) a styčné kanceláře z Maďarska (NRDIO), Polska (PolSCA) a Slovenska (SLORD). Společným cílem těchto subjektů je zvyšování národní účasti v evropských programech pro VaVaI a zviditelnění regionu v Bruselu. 

Cílem školení bylo zvýšit odborné kapacity projektových manažerů poskytnutím informací s přidanou hodnotou z Bruselu a rozšířit tak jejich povědomí o politickém kontextu evropského výzkumu a o programech a iniciativách navazujících na Horizont Evropa.

CZELO_V4

Jednotliví řečníci představili možnosti spolupráce a networkingu pro výzkumné instituce ze zemí účastníků. Pozornost byla věnována také správnému podávání žádostí a novinkám ve financování v rámci Horizontu Evropa, jako je financování paušálními částkami. Program byl doplněn o příklady  dobré praxe z projektového oddělení Univerzity v Ghentu, či univerzity Aix Mairselle. Zástupkyně Evropské komise následně představily mechanismus sdílení a propagace výzkumných projektů skrze Horizon Project Platform a Horizon Booster Platform. Poslední den semináře byly v rámci interaktivních skupin rozebírány koncepty otevřené vědy a plány genderové rovnosti, které jsou kritériem způsobilosti pro projektové žádosti. Diskuze proběhly také na téma hodnocení projektových návrhů a otevřené vědy. Program školení naleznete v příloze. 

Další školení projektových manažerů zemí V4 se uskuteční během jara 2023 a o jeho konání vás budeme informovat prostřednictvím našich webových stránek, na LinkedIn a Facebooku

Sedm českých účastníků a účastnic zastupovalo následující  instituce: 

  • Jana Kovačičinová -Ústav fyziky plazmatu Akademie věd České republiky
  • Petr Petrik - Česká zemědělská univerzita v Praze
  • Martin Smekal - Centrum transferu technologií AV ČR
  • Lukas Valek - Vysoká škola ekonomická v Praze
  • Martina Krošová - CzechGlobe
  • Iveta Danhelova - Masarykova univerzita
  • Klára Hlaváčková - Filosofický ústav Akademie věd ČR