Proběhlo další školení projektových manažerů zemí Visegrádské čtyřky

CZELO

Ve dnech 26. - 28. dubna 2021 se uskutečnilo další školení projektových manažerů zemí V4.

Školení se celkově účastnilo 40 projektových manažerů působících na univerzitách a výzkumných institucích v zemích V4, Estonsku, Litvě, Belgii a Švýcarsku. O školení celkově projevilo zájem přes 180 zájemců. Na organizaci se podílely Česká styčná kancelář pro vzdělávání a výzkum (CZELO) a styčné kanceláře z Maďarska (NRDIO), Polska (PolSCA) a Slovenska (SLORD). Společným cílem těchto subjektů je zvyšování národní účasti v evropských programech pro VaVaI a zviditelnění regionu v Bruselu.

Cílem školení bylo zvýšit odborné kapacity projektových manažerů poskytnutím informací s přidanou hodnotou z Bruselu a rozšířit tak jejich povědomí o politickém kontextu evropského výzkumu a o programech a iniciativách navazujících na rámcový program Horizont 2020, zejména tedy Horizont Evropa. Kancelář CZELO řadí stáže projektových manažerů v Bruselu mezi své standardně poskytované služby, z důvodu pandemie spojené s koronavirem však letošní ročník proběhl virtuálně.

Zástupci EK ve svých příspěvcích hovořili zejména o novinkách v rámci Horizontu Evropa se zaměřením na mise a nový přístup k partnerstvím, otevřeném přístupu k výzkumným datům, komunikaci a diseminaci výsledků projektů, auditech projektů H2020 a změnách v grantové dohodě a celkové implementaci, kterou Horizont Evropa přinese. Diskuze proběhly také na téma akcí Marie Sklodowska Curie, specificky pak s ohledem na akce RISE a budování projektového návrhu. Odborníci se znalostí bruselského prostředí a zástupci belgických institucí také sdíleli svůj pohled na možnosti vytváření spolupráce napříč Evropským výzkumným prostorem, a to například za pomocí COST akcí.

Další školení projektových manažerů zemí V4 se uskuteční na podzim 2021 a o jeho konání vás budeme informovat prostřednictvím našich webových stránek.

Program školení naleznete zde.