Přispějte do nového průzkumu na téma kariéry ve vysokoškolském vzdělávání 

CZELO

Výsledky průzkumu budou zohledněny při přípravě nového evropského rámce. Vyplnit jej můžete do 19. května. 

Evropská komise vyzývá všechny subjekty působící v oblasti evropského vysokoškolského vzdělávání, aby se zapojily do průzkumu, který přispěje k rozvoji nového evropského rámce pro atraktivní a udržitelné kariéry ve vysokoškolském vzdělávání

Zmíněný rámec vzniká v reakci na dlouhodobou potřebu členských států a dalších zúčastněných stran. Rámec bude respektovat národní legislativy a různorodost vysokoškolského sektoru i jeho autonomii, jeho cílem je především poskytnout podporu na evropské úrovni, která by měla pro členské státy přidanou hodnotou. Jeho příprava (s termínem v roce 2023) je zmíněna také v Evropské strategii pro univerzity, kde je zároveň zdůrazněno, že má být navržen v souladu s evropským rámcem pro výzkumné kariéry (komprehenzivní, aktualizovaný rámec pro výzkumné kariéry je jedním z plánovaných výstupů ERA Akce 4).  

Cílem průzkumu je idenfitikovat výzvy a překážky flexibilních a udržitelných kariér, zjistit, jaké kroky mohou být podniknuty k jejich překonání (ať už na evropské, národní, institucionální či individuální úrovni) a zmapovat osvědčené postupy v tomto kontextu. Zájemci se mohou vyjadřovat k řadě témat jako jsou např. akademická svoboda, nadnárodní spolupráce, důležitost výukové činnosti ve vztahu k výzkumu, možnosti kariérního rozvoje, otázky financování či ohodnocení, managementu a řízení, inkluze a rovnosti atp. 

Online průzkum společnosti Ecorys je možné vyplnit do 19. května.