Připojili jsme se k iniciativě Nového evropského Bauhausu

CZELO

Iniciativa čítající přes 500 partnerů a přátel propojuje architekturu, design a umění s vědou, vzděláváním a inovacemi.

Dům zahraniční spolupráce a jeho kancelář CZELO v Bruselu se staly tzv. „Přáteli“ Nového evropského Bauhausu (NEB). Připojili jsme se tak ke stávající komunitě, která momentálně čítá přes 500 oficiálních partnerů a přátel iniciativy. Komunita podporuje hodnoty NEB, pomáhá s diseminací iniciativy, organizuje mezioborová setkání, tematické akce a mnoho dalšího. Chcete také podpořit iniciativu a stát se součástí rychle rostoucí komunity? Navštivte webové stránky NEB a zjistěte o výzvě více. Najdete tam také další subjekty, jak z České republiky, tak i mimo ni, které iniciativu podporují a jsou otevřeny budoucí spolupráci. 

CZELO_2023_NEB Banner

Co je to Nový evropský Bauhaus? 

Nový evropský Bauhaus je interdisciplinární a kreativní iniciativa, kterou zahájila v roce 2021 Evropská komise, aby podpořila cíle Zelené dohody pro Evropu. NEB je postaven na 3 základních hodnotách, kterými jsou udržitelnost, estetika a inkluze. Iniciativa propojuje architekturu, design a umění s vědou, vzděláváním a inovacemi. NEB je financován z několika zdrojů na evropské úrovni, mezi něž patří program Erasmus+ nebo Horizont Evropa.  

Chcete se dozvědět více a získávat informace o aktuálních výzvách a akcích? Podívejte se na záznam z webináře na téma NEB, který organizovala kancelář CZELO společně s Technologickým centrem Praha dne 25. října 2022 nebo se přihlaste k odběru newsletteru NEB na webu Evropské komise