Příležitosti pro zapojení neakademického sektoru do akcí MSCA

CZELO

Kancelář CZELO se dne 8. září 2021 účastnila online setkání pracovní skupiny IGLO se zaměřením na MSCA, v rámci kterého Marlene Bartes (GŘ EAC) představila příležitosti pro zapojení neakademického sektoru do akcí MSCA a programu Erasmus+. Snaha o zvýšení počtu intersektoriálních mobilit vychází především z Evropského výzkumného prostoru a ze Strategického plánu Horizontu Evropa na období 2014-2020.

Cílem MSCA v rámci programu Horizont Evropa je i nadále posilovat zapojení neakademického sektoru za účelem zvyšování konkurenceschopnosti výzkumných pracovníků. Kromě finanční odměny je propojování akademického a neakademického sektoru v programu MSCA pobízeno dodatečnými místy pro postdoktorandy a specifikacemi v pracovním programu, jako např. očekávaný dopad či upřednostnění projektu s neakademickým partnerem v případě stejného bodového hodnocení. V rámci hodnocení excelence je ve většině případů sledován intersektoriální přístup a přenositelné znalosti a v rámci kritéria dopadu kariérní perspektiva a zaměstnatelnost.

Více informací naleznete v zápise kanceláře CZELO.