Přijímáme opatření v reakci na válečný konflikt na Ukrajině

Vyjadřujeme solidaritu s ukrajinskými občany a jsme připraveni poskytnout součinnost pro další kroky vládě ČR v pomoci studentům. 

Ukrajina

Společně s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy Petrem Gazdíkem vyjadřujeme podporu více než čtyřem tisícům studentů z Ukrajiny, kteří již nyní studují na českých vysokých školách. Zároveň monitorujeme aktuální situaci studentů na výměnných pobytech jak na Ukrajině a v Ruské federaci, tak v České republice.   

„Ohledně současného vývoje na Ukrajině aktivně komunikujeme s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Jsme si totiž plně vědomi závažnosti ruské agrese, jejích možných dopadů i nutnosti aktivizovat všechny dostupné kapacity k zajištění případné pomoci studentům,“ vyjádřil se k situaci ředitel DZS Michal Uhl.  

Z důvodu bezpečnosti našich zaměstnanců jsme přistoupili ke stažení učitelů v krajanských komunitách a lektorů českého jazyka a literatury na univerzitách, kteří působili na území Ukrajiny. Ti však i nadále zůstávají se svými studenty v kontaktu prostřednictvím distančních forem výuky.  

Pozastavili jsme také dříve vypsaná výběrová řízení na pozice na Ukrajině a v Ruské federaci, konkrétně v Žytomyru a Čechohradu (Ukrajina) a v Novorossijsku (Ruská federace). V těchto destinacích zatím nebudou další pozice vypisovány.