Přihlaste se na podzimní edici V4 školení pro projektové manažery a stáž v TC Praha

CZELO

Přihlašování je otevřeno do 23. června 2024.

Česká styčná kancelář pro vzdělávání a výzkum v Bruselu (CZELO) společně s Polskou styčnou agenturou pro výzkum (PolSCA), Maďarskou národní kanceláří pro výzkum, vývoj a inovace (NRDIO) a Slovenskou styčnou kanceláří pro výzkum a vývoj (SLORD) organizuje v termínu od 4. do 6. listopadu 2024 již 16. edici „Školení projektových manažerů zemí Visegrádské čtyřky (V4)“. Akce se uskuteční fyzicky v Bruselu.  

Cílem školení je zvýšit odborné kapacity projektových manažerů poskytnutím informací s přidanou hodnotou z Bruselu a rozšířit jejich povědomí o politickém kontextu evropského výzkumu a o programech a iniciativách přesahujících rámcový program Horizont Evropa. Školení nabízí možnost absolvovat intenzivní třídenní program, který zahrnuje jak řečníky z Evropské komise, tak řadu expertů se zkušenostmi z praxe. Program školení bude vycházet z předešlé edice.  

V případě zájmu o účast na školení se prosím zaregistrujte v registračním formuláři. Přihlašovat se je možné do 23. června 2024. Úspěšní kandidáti budou informováni nejpozději do 5. července 2024.  

Novinkou letošní edice je příležitost pro začínající projektové manažery (0-12 měsíců praxe) absolvovat navíc dvoudenní stáž ve spolupráci s Technologickým centrem Praha, která účastníkům nabídne představení služeb TC Praha, úvod do prostředí programu Horizont Evropa a seznámení s agendou jednotlivých Národních kontaktních bodů (NCPs). Stáž proběhne v týdnu od 29. října 2024 (konkrétní termín bude upřesněn) v prostorech TC Praha. Přihláška je součástí registračního formuláře. 

Vzhledem k omezenému počtu míst (celkem 35, z toho 7 za ČR) budou kandidáti posuzováni na základě motivačního dopisu, který je součástí registračního formuláře. V případě více zájemců z jedné instituce bude akceptován pouze jeden. Výzva je určena pouze pro instituce se sídlem v ČR působící v oblasti VaVaI. 

Účast na školení V4 je bezplatná, cestovní výdaje a náklady na ubytování musí být hrazeny vysílající institucí/účastníkem. Náklady na V4 školení není možno financovat z programu Erasmus+.