Přihlaste se na odbornou stáž zaměřenou na VaVaI v kanceláři CZELO!

CZELO

Přihlašování na stáž je možné do 19. března 2023.

Kancelář CZELO otevírá výzvu k přihlašovaní se na krátkodobé pracovní stáže v Bruselu. Nabízené stáže jsou určeny primárně pro projektové manažery či jiné zaměstnance univerzit a výzkumných institucí, kteří mají zájem dozvědět se více o Evropském výzkumném prostoru a mají zájem o zapojení jejich instituce do programu Horizont Evropa či jiných komunitárních programů. 

Cílem stáže je poskytnout účastníkům možnost lépe pochopit evropské a unijní instituce, představit fungování projektových kanceláří na belgických univerzitách a napomoct českým institucím najít vhodné zahraniční partnery pro své budoucí výzkumné projekty.  

Týdenní stáž bude sestávat z řady tematických schůzek s pracovníky unijních institucí, zastoupení univerzit a výzkumných institucí sídlících v Bruselu, experty Stálého zastoupení ČR při EU, zástupci belgických univerzit a dalších. Po celou dobu stáže budou účastníci doprovázeni pracovníky kanceláře CZELO. 

Aktuálně je otevřená registrace na termín 22. - 26. května 2023. Přihlašování na stáž je možné do 19. března 2023. Uchazeči budou posuzováni především na základě motivačního dopisu, který je součástí registračního formuláře. Celkově je k dispozici 5 míst, přičemž v ideálním případě by mělo být každé z míst pokryto jinou institucí. Uchazečům budou výsledky výběrového řízení sděleny nejpozději do 31. března.

Účast na pracovní stáži je bezplatná, cestovní výdaje a náklady na ubytování musí být hrazeny vysílající institucí/účastníkem. Náklady na pracovní stáž není možno financovat z programu Erasmus+. 

Další edice odborné stáže proběhne na podzim letošního roku.