Přihlaste se na odbornou stáž na téma mezinárodní spolupráce ve vzdělávání v Bruselu

CZELO

Otevíráme přihlášky na krátkodobou pracovní stáž mezi 15. a 19. dubnem 2024. Termín pro podání přihlášky je 9. 2.

Stáž je určena primárně pracovníkům oddělení pro internacionalizaci, projektovým manažerům z rektorátu, fakult i kateder a dalším zaměstnancům VŠ institucí, kteří se zabývají internacionalizací vysokoškolského vzdělávání nebo mají o tuto tematiku zájem.  

Během týdenní stáže budou mít zájemci možnost dozvědět se více o politice EU v oblasti mezinárodního vzdělávání, Evropském prostoru vzdělávání i aktuálních strategiích a proniknout hlouběji do fungování programu Erasmus+. Cílem stáže je poskytnout účastníkům možnost lépe pochopit evropské a unijní instituce a jejich aktivity v oblasti mezinárodního vzdělávání, představit fungování projektových kanceláří na belgických univerzitách a napomoct českým institucím najít vhodné zahraniční partnery pro budoucí spolupráci.   

Týdenní stáž bude sestávat z tematických schůzek s pracovníky unijních institucí, zastoupení univerzit a univerzitních sítí sídlících v Bruselu, experty Stálého zastoupení ČR při EU, zástupci belgických univerzit a dalších stakeholderů působících v Bruselu. Po celou dobu stáže budou účastníci doprovázeni pracovníky kanceláře CZELO. Konkrétní program stáže bude upřesněn mimo jiné na základě profilů vybraných účastníků a vzhledem k aktuální situaci.   

Stáž proběhne v termínu 15.-19. dubna, přihlášky můžete posílat do 9. února včetně. Uchazeči budou vybráni na základě motivačního dopisu, který je součástí registračního formuláře v angličtině. Vzhledem k tomu, že většina stáže bude probíhat v angličtině, je třeba mít úroveň angličtiny alespoň B2. Celkově je k dispozici 7 míst, přičemž v ideálním případě by mělo být každé z míst pokryto jinou institucí. Uchazeči budou o výsledcích informováni nejpozději do 14. února 2024. Před samotnou stáží proběhne přípravný webinář, během něhož se účastníci detailněji dozví o programu, náplni schůzek a očekávání k hladkému průběhu stáže. Od všech účastníků očekáváme aktivní účast, sdílení zkušeností z jejich univerzity a zapojení do diskuzí.

Účast na pracovní stáži je bezplatná, cestovní výdaje a náklady na ubytování jsou hrazeny vysílající institucí/účastníkem. Náklady na pracovní stáž není možno financovat z programu Erasmus+.   

 Přihlaste se.

CZELO_Odborná stáž vzdělávání