Přihlaste se na odbornou stáž na téma mezinárodní spolupráce ve vzdělávání v Bruselu

CZELO

Kancelář CZELO otevírá přihlášky na krátkodobou pracovní stáž mezi 19. a 23. červnem 2023. Termín pro podání přihlášky je 31. 3.

Kancelář CZELO otevírá přihlášky na krátkodobou pracovní stáž v oblasti mezinárodního vysokoškolského vzdělávání v Bruselu. Stáž je určena primárně pracovníkům oddělení pro internacionalizaci, projektovým manažerům z rektorátu, fakult i kateder a dalším zaměstnancům VŠ institucí, kteří se zabývají internacionalizací vysokoškolského vzdělávání nebo mají o tuto tematiku zájem. 

CZELO odborná stáž vzdělávání

Během týdenní stáže budou mít zájemci možnost dozvědět se více o politice EU v oblasti mezinárodního vzdělávání, Evropském prostoru vzdělávání i aktuálních strategiích a proniknout hlouběji do fungování programu Erasmus+. Cílem stáže je poskytnout účastníkům možnost lépe pochopit evropské a unijní instituce a jejich aktivity v oblasti mezinárodního vzdělávání, představit fungování projektových kanceláří na belgických univerzitách a napomoct českým institucím najít vhodné zahraniční partnery pro budoucí spolupráci.  

Týdenní stáž bude sestávat z tematických schůzek s pracovníky unijních institucí, zastoupení univerzit a univerzitních sítí sídlících v Bruselu, experty Stálého zastoupení ČR při EU, zástupci belgických univerzit a dalších stakeholderů působících v Bruselu. Po celou dobu stáže budou účastníci doprovázeni pracovníky kanceláře CZELO. Konkrétní program stáže bude upřesněn mimo jiné na základě profilů vybraných účastníků a vzhledem k aktuální situaci.  

Stáž proběhne v termínu 19.-23. června, přihlášky můžete posílat do 31. března včetně. Uchazeči budou vybráni na základě motivačního dopisu, který je součástí registračního formuláře. Celkově je k dispozici 5 míst, přičemž v ideálním případě by mělo být každé z míst pokryto jinou institucí. Uchazeči budou o výsledcích informováni nejpozději do 14. dubna 2023.  

Účast na pracovní stáži je bezplatná, cestovní výdaje a náklady na ubytování jsou hrazeny vysílající institucí/účastníkem. Náklady na pracovní stáž není možno financovat z programu Erasmus+.  

Přihlaste se prostřednictvím registračního formuláře.