Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová bilancovala současný stav, priority a výzvy Evropské unie

CZELO

V každoročním projevu o stavu Unie vyzdvihla pomoc Ukrajině, zelenou a digitální tranzici, legislativu ohledně AI a další témata.

Von der Leyenová ve středu 13. 9. před Evropským parlamentem ve Štrasburku, méně než rok před nadcházejícími volbami do Evropského parlamentu, představila úspěchy Evropské komise, která dle jejích slov „splnila přes 90 % politických cílů, které [Von der Leyenová] představila v roce 2019.“ Její zelená, digitální a geopolitická Komise dle předsedkyně úspěšně ve spolupráci s členskými státy a Evropským parlamentem podporují Ukrajinu v kontextu neoprávněné ruské invaze, investují do partnerství po celém světě a staly se globálními průkopníky v digitálních občanských právech. Ursula von der Leyenová také zdůraznila, že Evropská komise pokračuje v boji proti násilí na ženách a v úsilí o dosažení rovnosti mezi ženami a muži.  

2023 SOTEU

Evropa a ekologický přechod podniků 

Předsedkyně Evropské komise nejprve představila úspěchy Zelené dohody pro Evropu, jež se dle jejích slov stala klíčovým dokumentem Unie a „evropskou odpovědí na volání dějin“ v kontextu klimatické změny. V této souvislosti vyzdvihla evropskou podporu podnikům v zelené tranzici, kterou ilustruje narůstající počet čistých ocelářských továren v EU, a jež je zakotvena v Aktu o průmyslu s nulovými čistými emisemi a Evropském aktu o kritických surovinách. Nově má Komise vést sérii dialogů o čisté tranzici se zástupci evropského průmyslu. Zároveň von der Leyenová uvedla, že se Komise bude nadále zasazovat o spravedlivou konkurenci na globálním trhu, zejména co se týče nespravedlivých exportních politik elektromobilů a solárních panelů ze strany Číny a za tímto účelem spouští anti-dotační šetření ohledně elektromobilů dovážených z Číny.  

Evropa a nedostatek pracovních sil, inflace a přílišná administrativní zátěž pro podnikání 

Co se týče sociálně-ekonomické oblasti, von der Leyenová identifikovala 3 hlavní současné výzvy, jimž EU čelí: nedostatek pracovních sil a kompetencí, inflace a nezbytnost zjednodušení podnikání. Mezi hlavní problémy EU spojené s trhem práce patří chybějící dostupná dětská péče, která by usnadnila skloubení práce s rodinným životem. Také zdůraznila, že 8 milionů lidí v EU není ani zaměstnáno, ani zapsáno do školy či odborné přípravy. To podle ní představuje největší překážky pro konkurenceschopnost evropské ekonomiky, neboť nedostatek kvalifikované pracovní síly poškozuje kapacitu pro inovace, růst a prosperitu. 

EU tak musí nadále pracovat na zlepšování přístupnosti trhu práce, zejména pro ženy a mladé lidi a zajistit kvalifikovanou migraci. Proto Komise spolu s nadcházejícím belgickým předsednictvím Rady EU plánuje nový summit se sociálními partnery ve Val Duchesse v první polovině příštího roku. Co se týče přílišné administrativní zátěže pro podnikání, Komise v příštím měsíci podá první legislativní návrhy směřující ke snížení vykazovacích povinností podniků na evropské úrovni o 25 %. 

Evropa a digitální technologie 

Von der Leyenová zdůraznila, že digitální technologie se staly nedílnou součástí ekonomik EU, čemuž dosvědčuje i fakt, že byl značně překročen 20% investiční cíl do digitálních projektů v rámci NextGenerationEU. Ovšem EU se nejen naučila využívat výhod digitálních technologií, ale také čelit jejich výzvám, jako jsou dezinformace, šíření nebezpečného obsahu a ohrožení soukromých osobních dat. V reakci na to se, dle předsedkyně, EU stala celosvětovým průkopníkem práv občanů v digitálním světě, a to díky Aktu o digitálních službách a Aktu o digitálních trzích

Dle von der Leyenové by totéž mělo platit i pro umělou inteligenci: „Evropa by měla společně s partnery stát v čele nového globálního rámce pro umělou inteligenci, který by byl postaven na třech pilířích: ochranných opatřeních, správě a řízení inovací“. Komise proto předložila Akt o umělé inteligenciprvní komplexní zákon pro inovační legislativu o umělé inteligenci na světě. Von der Leyenová také oznámila novou iniciativu Evropské komise v oblasti superpočítačů: „Evropa má 3 z 5 nejvýkonnějších superpočítačů na světě. Cílem iniciativy je zpřístupnit tyto vysoce výkonné počítače start-upům zabývajícím se umělou inteligencí k trénování jejich modelů.“ 

Po projevu Ursuly von der Leyenové následovaly vstupy europoslanců za jednotlivé frakce. Více informací a úplný přepis proslovu naleznete na webových stránkách Evropské komise