Přečtěte si o novinkách v systému posuzování etiky v programu Horizont Evropa

CZELO

Dne 15. dubna 2021 se uskutečnilo zasedání pracovní skupiny IGLO pro implementaci na téma úprav v systému posuzování etiky v programu Horizont Evropa.  V programu Horizont Evropa, je etice výzkumu, stejně jak v programu Horizont 2020, věnována velká pozornost a v jeho pravidlech jsou zakotveny odpovídající právní nástroje, které ukládají Evropské komisi povinnost hodnotit návrhy výzkumných projektů i jejich výsledků také z hlediska etiky. Cílem je zvýšit kvalitu výzkumu financovaného z veřejných zdrojů a také přijímání výsledků veřejností.

V rámci setkání pracovní skupiny byly představené hlavní změny posuzování etických aspektů projektových návrhů v programu Horizont Evropa (HEU) ve srovnání s programem Horizont 2020. 

Zápis kanceláře CZELO je k dispozici v sekci Zápisy z akcí a prezentaci Evropské komise naleznete zde.