Přečtěte si novou příručku k plánům genderové rovnosti

CZELO

Evropská komise zveřejnila příručku k plánům genderové rovnosti, které budou novým kritériem způsobilosti pro projekty financované z programu Horizontu Evropa. Plány genderové rovnosti (GEP) budou podmínkou k financovaní pro výzvy s termínem uzávěrky v roce 2022 a povinnost jejich předložení se bude vztahovat na všechny veřejné subjekty, výzkumné organizace a univerzity z členských i asociovaných zemí. Existenci GEP budou subjekty deklarovat čestným prohlášením v dotazníku. Absence GEP bude vnímaná jako nesplnění kritérií způsobilosti. Přijímány budou také ekvivalentní dokumenty.

Cílem nově zveřejněného dokumentu je podpořit organizace při vývoji a implementaci plánů genderové rovnosti.

Dokument dále poskytuje konkrétní praktické příklady, vycházející ze stávajících materiálů, osvědčené postupy a různé zdroje, které podporují rovnost žen a mužů ve výzkumu a inovacích (VaV) na národní a institucionální úrovni.

Celý dokument je k dispozici na stránce Úřadu pro publikace Evropské unie.