Pracovní skupina IGLO Implementation se zaměřila na Doporučení Rady o hlavních zásadách zhodnocování znalostí

CZELO

Nepřehlédněte informace týkající se již třetí edice EU Knowledge Valorisation Week, který proběhne v termínu 25. - 28. dubna 2023.

Dne 26. ledna se kancelář CZELO zúčastnila pracovní skupiny IGLO Implementation. Tématem setkání bylo Doporučení Rady o hlavních zásadách zhodnocování znalostí a následná opatření v rámci Evropského výzkumného prostoru (EVP). Problematiku představil Iiro Eerola (Policy Officer – Valorisation policies & IPR z GŘ RTD). 

Doporučení Rady o hlavních zásadách zhodnocování znalostí (přijato v prosinci 2022) nahrazuje doporučení Evropské komise z roku 2008 a obsahuje 27 principů seskupených do 7 hlavních oblastí. Zároveň také pokrývá akci 7 v rámci revitalizace EVP. Doporučení bude podpořeno dvěma kodexy správné praxe: Kodex správné praxe pro správu duševního majetku pro zhodnocení znalostí a Kodex standardizace pro výzkumné pracovníky. Jejich formální přijetí se očekává v únoru nebo březnu letošního roku.  

Kampaň na zvýšení povědomí  

Komise zahajuje kampaň na podporu přijetí hlavních zásad zhodnocování znalostí a dvou připravovaných kodexů správné praxe, která bude probíhat od jara 2023 po dobu 18 měsíců. Cílem kampaně je organizace tematických akcí napříč všemi členskými státy. Zároveň Komise plánuje 3 akce, které proběhnou v Bruselu a odborná školení zaměřená na individuální hodnocení a standardizaci.  

Komunikace a sdílení informací se zúčastněnými stranami 

Komise spustila platformu Knowledge Valorisation Platform, která obsahuje novinky, příklady dobré praxe a má za cíl propojit jednotlivé zainteresované aktéry a usnadnit sdílení osvědčených postupů. Na webu také naleznete výzvu, která je zaměřená na shromažďování dalších osvědčených postupů a příkladů dobré praxe (permanentně otevřená). Nepřehlédněte také informace týkající se programu již třetí edice EU Knowledge Valorisation Week, který proběhne v termínu 25. - 28. dubna 2023

Více informací naleznete v přiložené prezentaci od GŘ RTD.