Podívejte se, jak vesmírné počasí ovlivňuje život na Zemi!

CZELO

Diskuze s Lenkou Zychovou o vesmírném počasí přilákala téměř 60 účastníků. Akce se konala 8. března v Bruselu.

Science Café je diskuzní večer mezi vědci a zájemci o vědu z řad široké veřejnosti, kteří mají možnost se v neformálním prostředí zeptat na to, co je z dané oblasti zajímá. Na mezinárodní den žen, dne 8. března, uspořádala Česká styčná kancelář pro vzdělávání a výzkum (CZELO) spolu se Zastoupením Jihomoravského kraje při EU v Bruselu a Českým centrem v Bruselu první letošní debatu ve fyzickém formátu. Pozvání přijala přední česká astrofyzička Lenka Zychová, která působí na Královském institutu vesmírné aeronomie v Bruselu jako odbornice na kosmické počasí.

Institut je součástí projektu Evropské kosmické agentury (ESA) a v případě potřeby vydává varování před sluneční aktivitou, kdy náhlý příval sluneční energie může ovlivnit ionosféru, a tedy například signály mířící k navigačním nebo komunikačním družicím. Za kosmickým počasím stojí především naše Slunce. Ze Slunce i ze vzdálených končin vesmíru k nám dopadá nebezpečné záření ve formě energetických částic. Navíc při silné sluneční aktivitě dochází ke geomagnetickým bouřím. Ty společně s energetickým zářením ohrožují životy astronautů a komplikují vesmírné mise.

Lenka také uvedla pár příkladů z minulosti, jako například sluneční bouři z roku 1859, která byla tak silná, že zviditelnila polární záři po celém světě a způsobila selhání telegrafních systémů v Evropě a Severní Americe. Jako další příklad uvedla rok 1967, kdy vesmírné počasí téměř způsobilo třetí světovou válku.

Publikum dále zajímalo, co dělat v případě, kdy geomagnetická bouře vyřadí z provozu naše mobilní telefony nebo co všechno je možné v souvislosti s vesmírným počasím předpovídat.

Kdo je Lenka Zychová?

Lenka Zychová je česká astrofyzička, která působí na Královském institutu vesmírné aeronomie v Bruselu. V rámci svého doktorského studia astrofyziky na Masarykově univerzitě v Brně se zaměřovala na mezihvězdné bubliny v naší Galaxii a na formování hvězd. Během svého působení v Brně také založila astronomický kroužek pro děti. V současné době zahajuje svůj projekt 'A Touch of Space Weather', jehož cílem je vytvořit vzdělávací materiály pro zrakově postižené děti. Ve volném čase se věnuje orientálnímu tanci.

Záznam z akce naleznete na našem Facebooku.