Podělte se o svůj názor ohledně Paktu pro výzkum a inovace v Evropě

CZELO

do 13. května 2021 je možné zasílat názory a zpětnou vazbu na Pakt pro výzkum a inovace v Evropě (Pact for Research and Innovation in Europe), a to na stránkách Evropské komise, kde je samotný pakt i ke stažení. Cílem paktu je jednak určit oblasti, v nichž členské státy rozvinou svá prioritní opatření, jednak se více zaměřit na dlouhodobé klíčové hodnoty a principy Evropského výzkumného prostoru (např. otevřenost, excelence, mobilita vědeckých pracovníků atd.). Tyto priority by měly být následně shromážděny do jediného právního aktu, v současné době jsou totiž rozptýleny do několika různých dokumentů (např. Evropská charta pro výzkumné pracovníky, Závěry Rady o podpoře rovnosti pohlaví v ERA atd). Cílem paktu je tudíž zvýšit povědomí o těchto zásadách a podpořit jejich provádění ve všech členských státech. Komise by ráda povzbudila členské státy, aby znovu potvrdily svůj závazek nejen k těmto zásadám, hodnotám a principům, ale také k jejich provádění ve vnitrostátní politice výzkumu a inovací.