Pod taktovkou švédského předsednictví proběhlo první neformální stékání ministrů pro výzkum

CZELO

Švédsko ve svých prioritách navazuje na priority českého předsednictví.

Dne 8. února se v rámci neformálního setkání Rady pro konkurenceschopnost setkali ministři členských státu EU, Norska a Švýcarska odpovědní za oblast výzkumu. Hlavními tématy setkání bylo využití dat z výzkumných infrastruktur a otevřený přístup k vědeckým publikacím. 

V souvislosti s problematikou využití dat se debata zaměřila na to, jak docílit, aby byla data v souladu s principy FAIR, tedy zjistitelná (Findable), dostupná (Accessible), interoperabilní (Interoperable) a opětovně využitelná (Reusable). Dosáhnutí tohoto cíle si vyžaduje především změnu výzkumné kultury. Problematice výzkumných dat se bude věnovat i plánovaná předsednická konference “The Potential of Research Data: How Research Infrastructures Provide New Opportunities and Benefits for Society“, která se uskuteční ve dnech 19. a 20. června ve švédském Lundu.  

V odpolední části se ministři věnovali otevřenému přístupu k vědeckým publikacím a tomu, jak digitální revoluce vytváří nové příležitosti pro efektivnější vědecké publikování.  

Více informací naleznete v oficiální tiskové zprávě.