Open Research Europe poskytuje bezplatný přístup k vědeckým objevům

CZELO

Dne 24. března 2021 spustila Evropská komise otevřenou platformu pro zveřejňování vědeckých dokumentů – Open Research Europe. Platforma představí výsledky výzkumu financovaného z programu Horizont Evropa a z předcházejícího programu Horizont 2020. Open Research Europe poskytne všem, jak výzkumným pracovníkům, tak i občanům, bezplatný přístup k nejnovějším vědeckým objevům. Platforma je přímou reakcí na obtíže, jež jsou často spojené se zveřejňováním vědeckých výsledků, včetně zpoždění a překážek pro opakované použití výsledků a vysokých nákladů. Platforma je pro příjemce programů Horizont Evropa a Horizont 2020 nepovinnou službou, s jejíž pomocí mohou splnit své požadavky na financování okamžitého otevřeného přístupu bez jakýchkoli nákladů.

Více informací naleznete v tiskové zprávě Evropské komise.