OECD publikovala výhledovou studii na téma věda, technologie a inovace

CZELO

Pro dosažení plného potenciálu vědy, technologií a inovací je zásadní politická podpora.

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (The Organisation for Economic Development, OECD) při Evropské komisi zveřejnila již tradiční výhledovou studii pro oblast vědy, technologie a inovací (OECD Science, Technology and Innovation Outlook) na rok 2023.

OECD vidí jako hlavní výzvu pro letošní rok potřebu rychlé transformace energetického, agropotravinářského a dopravního sektoru, za účelem zvýšení jejich udržitelnosti a odolnosti. Právě věda, technologie a inovace hrají v těchto transformacích zásadní roli, avšak k využití jejich potenciálu je potřeba vetší angažovanosti politické sféry. Vlády jednotlivých zemí by měly navrhnout politická portfolia, která umožní vznik transformativních inovací a nových trhů, přehodnotí stávající systémy založené na fosilních palivech a vytvoří lepší příležitosti pro nízkouhlíkové technologie. Zpráva dále poukazuje na potřebu posilování mezinárodní spolupráce, která ale může být ztížená rostoucím geopolitickým napětím, včetně strategické soutěže v nových klíčových technologiích.

Celou zprávu naleznete v online knihovně OECD.