Odborná stáž v Bruselu v oblasti vysokoškolského a odborného vzdělávání a přípravy

CZELO

Otvíráme přihlášky na krátkodobou pracovní stáž mezi 22. a 24. říjnem 2024. Termín pro podání přihlášky je 30. června.

Jedná se o pilotní třídenní edici stáže, která se zaměří na spolupráci mezi vysokými školami a oblastí odborného vzdělávání a přípravy.

Z pohledu vysokých škol je stáž určena primárně profesně zaměřeným vysokým školám, které spolupracují (či mají zájem spolupracovat) s aktéry v oblasti odborného vzdělávání a přípravy. Specificky pak stáž cílí na pracovníky oddělení pro internacionalizaci, projektové manažery z rektorátu, fakult i kateder a další zaměstnance z těchto VŠ, kteří se zabývají internacionalizací ve vzdělávání, nebo mají o tuto problematiku zájem.

Z pohledu odborného vzdělávání a přípravy je stáž určena primárně zástupcům krajských úřadů, kteří mají na starosti agendu odborného vzdělávání a přípravy a internacionalizaci vzdělávání na praktické úrovni. Stáž cílí na zástupce, kteří působí jako projektoví manažeři či podporují střední odborné školy v jejich zapojování do mezinárodních aktivit, nebo relevantní zaměstnance, kteří se o tomto tématu chtějí dozvědět více informací.

Během stáže budou mít účastníci možnost dozvědět se více o politikách EU v oblasti mezinárodního vzdělávání a Evropském prostoru vzdělávání i aktuálních strategiích. Také budou moci proniknout hlouběji do fungování programu Erasmus+, se zaměřením na aktivity, které podporují spolupráci aktérů v oblasti vysokoškolského vzdělávání a odborného vzdělávání a přípravy. Cílem stáže je poskytnout účastníkům možnost lépe pochopit EU instituce, relevantní evropské asociace či sdružení a jejich aktivity v oblasti mezinárodního vzdělávání. Účastníkům stáž také představí, jak k mezinárodní spolupráci v oblasti VŠ a odborného školství přistupují belgické vzdělávací instituce a umožní navázání kontaktů s relevantními organizacemi.

Třídenní stáž bude sestávat z tematických schůzek s pracovníky EU institucí, experty Stálého zastoupení ČR při EU, zástupci belgických vzdělávacích institucí a dalších stakeholderů působících v Bruselu. Po celou dobu stáže budou účastníci doprovázeni pracovníky kanceláře CZELO. Konkrétní program stáže bude upřesněn mimo jiné na základě profilů vybraných účastníků a vzhledem k aktuální situaci.   

Stáž proběhne v termínu 22.-24. října, přihlášky je možné posílat do 30. června včetně. Uchazeči budou vybráni na základě motivačního dopisu, který je součástí registračního formuláře v angličtině. Do motivačního dopisu je také potřeba popsat, jakým způsobem bude zájemce o stáž podporovat spolupráci mezi oblastmi vysokoškolského a odborného vzdělávání a přípravy. Vzhledem k tomu, že většina stáže bude probíhat v angličtině, je třeba mít úroveň angličtiny alespoň B2. Celkově je k dispozici 6-8 míst, v ideálním případě rovnoměrně rozdělených mezi vysokoškolské instituce a zástupce krajů. Zároveň bude dána přednost uchazečům tak, aby každý zastupoval jinou instituci.

Uchazeči budou o výsledcích informováni nejpozději do poloviny července 2024. Jeden až dva týdny před samotnou stáží proběhne přípravný webinář, během něhož se účastníci detailněji dozví o programu, náplni schůzek a očekávání k hladkému průběhu stáže. Od všech účastníků očekáváme aktivní účast, sdílení zkušeností z jejich institucí a zapojení do diskuzí.

Účast na pracovní stáži je bezplatná, cestovní výdaje a náklady na ubytování jsou hrazeny vysílající institucí/účastníkem. Náklady na pracovní stáž není možno financovat z programu Erasmus+.