Novým generálním ředitelem GŘ RTD se stane Marc Lemaître

CZELO

Své nové funkce se ujme od 16. února 2023.

Marc Lemaître působí od roku 2016 jako generální ředitel Generálního ředitelství pro regionální a městskou politiku (GŘ REGIO), kde hrál klíčovou roli při vytváření politik zaměřených na snižování rozdílů mezi evropskými regiony.

Než se stal generálním ředitelem, působil jako vedoucí kabinetu komisaře pro rozpočet a finanční plánování Janusze Lewandowského a dvou komisařů odpovědných za regionální politiku, Pawela Sameckiho a Danuty Hübnerové. Před nástupem do Komise v roce 2007 působil na lucemburském ministerstvu zahraničních věcí a na Stálém zastoupení Lucemburska při Evropské unii.

Marc Lemaître ve funkci nahradí stávající dočasnou ředitelku GŘ RTD Signe Ratso. Více informací naleznete v tiskové zprávě Evropské komise.