Nový princip DNSH bude posuzovat environmentální dopady výzkumných projektů

CZELO

Dne 11. května 2021 se uskutečnilo setkání pracovní skupiny IGLO pro implementaci, v rámci kterého Angelica Marino (GŘ RTD) představila princip Do no significant harm (DNSH).

Princip vychází z nařízení o taxonomii (EU Taxonomy Regulation), které vstoupilo v platnost dne 12. července 2020. Taxonomie EU je klasifikační systém, který stanovuje seznam ekologicky udržitelných ekonomických činností, a je tak důležitým prvkem implementace Zelené dohody pro Evropu. 

V souladu s cíli Zelené dohody pro Evropu by výzkumné a inovační činnosti měly být v souladu s principem DNSH, podle něhož by neměly být podporovány ani prováděny činnosti, které významně poškozují jakýkoliv z výše zmíněných šesti environmentálních cílů. Dodržování principu je třeba posuzovat jak u činností prováděných v průběhu projektu, tak u očekávaného dopadu inovace na životní cyklus ve fázi komercializace (pokud je to relevantní).

Uplatnění principu DNHS se očekává v rámci všech částí Horizontu Evropa, přičemž speciální důraz bude z důvodu rostoucího potenciálu negativních environmentálních výsledků a dopadů projektů kladen na klastr 4, 5 a 6.

Více informací naleznete v zápisu kanceláře CZELO a v přiložené prezentaci.