Nový návrh Evropské komise má zvýšit kapacity kritických surovin

CZELO

Critical Raw Materials Act má za úkol snížit administrativní zátěž spojenou se získáváním surovin a zprůhlednit jejich dovoz.

Nový návrh Evropské komise reaguje na zvyšující se poptávku po kritických a strategických surovinách, které jsou potřeba k přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku. Za návrhem stojí Komisaři Valdis Dombrovskis a Thierry Breton, ti ho opodstatnili současnou závislostí Evropy na dovozu důležitých surovin od kvazimonopolních dodavatelů ze třetích zemí. Má se tak změnit nejen poměr získávaných surovin v Evropě, ale také portfolio dodavatelů mimo Evropu a celkové zprůhlednění celého procesu. 

Návrh přímo stanovuje domácí (evropské) kapacity pro jednotlivá odvětví, kterých je třeba do roku 2030 dosáhnout: 

  • nejméně 10 % roční spotřeby EU pro těžbu, 

  • nejméně 40 % roční spotřeby EU pro zpracování, 

  • nejméně 15 % roční spotřeby EU pro recyklaci,  

  • ne více než 65 % roční unijní spotřeby každé strategické suroviny v jakékoli příslušné fázi zpracování z jediné třetí země 

Pro úspěšnou implementaci návrhu budou dále vytvářeny synergie pomocí programů zaměřených na vědu a výzkum, konkrétně návrh zmiňuje například Horizont Evropa a Inovační fond. Rozsáhlý plán si vyžaduje vysokou míru koordinace, za tímto účelem vznikne Koordinační akční plán a Strategický implementační plán, které pomohou stanovit priority napříč celým sektorem. 

Návrh bude dál diskutován v Evropském parlamentu a Radě EU. Jednotlivé dokumenty návrhu jsou k dispozici na stránkách Evropské komise.