Nový návrh EK má zpřístupnit zdravotní údaje výzkumníkům

CZELO

Utvoření zabezpečeného evropského prostoru pro zdravotní údaje má za cíl zlepšit zdravotní péči.

Evropská komise zveřejnila návrh nařízení k Evropskému prostoru pro zdravotní údaje. Ten by měl umožnit přístup k sekundárním zdravotnickým datům sektoru výzkumu a inovací, což povede ke zkvalitnění zdravotní péče.

Návrh má za cíl vytvoření společného prostoru, ve kterém budou moct fyzické osoby snadno ovládat své elektronické zdravotní údaje. Prioritou je v rámci nařízení hlavně zachování soukromí a anonimizace dat.

Zavedení společného datového prostoru si slibuje úsporu 5 miliard eur v horizontu deseti let díky jednoduššímu přenosu dat, a následně dalších 5 miliard eur díky zjednodušenému použití ve výzkumu, inovacích a utváření politik.

Nařízení uživatelům slibuje okamžitý a bezplatný přístup ke svým zdravotním datům a jejich sdílení se zdravotníky doma či v zahraničí. Navrhovaná platforma také uživatelům umožní zpřístupňovat či omezovat přístup k těmto anonimizovaným datům.

V neposlední řadě by společný datový prostor umožnil lépe reagovat na mimořádné události, jako je Covid-19.

Celý návrh k Evropskému zdravotnickému datovému prostoru najdete na stránkách Evropské komise.

Krátký přehled k celému návrhu je k dispozici zde.