Novinky z oblasti mezinárodní spolupráce v programu Horizont Evropa

CZELO

Evropská komise zveřejnila seznam přibližně 115 zemí s nízkými a středními příjmy, jejichž účast bude možné automaticky financovat prostřednictvím programu Horizont Evropa. Seznam je téměř identický se seznamem předchozího rámcového programu Horizont 2020. Dokument také uvádí seznam 18 zemí, které projevily zájem o přidružení k novému rámcovému programu. Seznam v současné době nezahrnuje Švýcarsko. Asociační rozhovory se Švýcarskem jsou blokovány kvůli politickým sporům ohledně finančních příspěvků Švýcarska do rozpočtu EU a neúspěšným jednáním o nové dohodě pokrývající vztahy mezi EU a Švýcarskem. Více informací o účasti Švýcarska v rámcových programech (H2020/HEU) naleznete v často kladených otázkách zveřejněných na stránkách švýcarské spolkové rady.

V programu Horizont Evropa existují 4 kategorie zemí způsobilých pro přidružení k programu:

  • Členové Evropského sdružení volného obchodu (ESVO), kteří jsou členy Evropského hospodářského prostoru (EHP)
  • Přistupující země, kandidátské země a potenciální kandidátské země
  • Země evropské politiky sousedství
  • Země a území mimo EU, které splňují soubor kritérií týkajících se jejich ekonomických, politických a výzkumných a inovačních systémů.

K dnešnímu datu vyjádřily formální zájem o přidružení k programu Horizont Evropa tyto země: Albánie, Arménie, Bosna a Hercegovina, Kanada, Faerské ostrovy, Gruzie, Island, Izrael, Kosovo, Černá Hora, Maroko, Severní Makedonie, Norsko, Moldavská republika, Srbská republika, Švýcarsko, Tunisko, Turecko, Ukrajina a Spojené království.

Otázce dohod o přidružení k programu Horizont Evropa se věnovaly i letošní Evropské dny pro výzkum a inovace konané 23.−24. června 2021, v rámci nichž byla zorganizovaná diskuze nazvaná Association in Horizon – Building bridges for a stronger ERA. Během této debaty Signe Ratso (GŘ RTD) řekla, že dohody o přidružení k programu Horizont Evropa by měly být ratifikovány do konce roku 2021.