Novinky v oblasti implementace EIC Akcelerátoru

CZELO

S ohledem na probíhající úpravu realizace investiční složky financování projektů je další uzávěrka posunuta na jaro 2022.

Od začátku úspěšné pilotní fáze v letech 2018-2020 dosáhla Evropská rada pro inovace (EIC) významného pokroku. Od jejího oficiálního spuštění v březnu 2021 se do EIC Akcelerátoru přihlásilo více než 4 000 start-upů, z nichž byla k financování právě vybrána skupina 164 společností. Jednou z hlavních novinek v rámci EIC Akcelerátoru je kombinace grantové a investiční podpory.

Žádosti, které uspěly v roce 2021 (v rámci červnových a říjnových uzávěrek) budou i nadále financovány pouze prostřednictvím grantů, přičemž bude postupně zahájen proces přípravy na kapitálový vstup.

Příští uzávěrka pro přihlášky do EIC akcelerátoru je naplánována na jaro v závislosti přijetí pracovního programu EIC na rok 2022, jehož vydání se očekává v následujících týdnech.

Více informací najdete na webu Evropské rady pro inovace.