Nově zveřejněná zpráva hodnotí dopad opatření na rozšíření účasti ve výzkumu a inovacích

CZELO

Opatření jsou dobře navržena, avšak udržitelná změna bude z velké části záviset na úsilí vnitrostátních orgánů.

Evropský účetní dvůr zveřejnil dlouho očekávanou zprávu o opatřeních zaměřených na rozšíření účasti ve výzkumu a inovacích, tzv. widening. Cílem opatření je zvýšit kapacitu výzkumných institucí v zemích s nízkou výkonností a jejích nízkou účast v rámcových programech uvolněním potenciálu excelence. Cílem auditu bylo osvětlit opatření zaměřené na rozšíření účasti a upozornit na problémy, které by mohly mít negativní dopad na jejich úspěšnou implementaci. Výsledky auditu ukazují, že zkoumaná opatření plní svůj účel, podporují vetší zapojení tzv. widening zemí do rámcových programů pro výzkum a inovace a napomáhají snížit rozdíly ve výkonnosti mezi jednotlivými zeměmi. Závěry Evropského účetního dvora však ukazují, že skutečný posun do značné míry závisí na  národních vládách, které musí stanovit výzkum a inovace za svou národní prioritu. Opatření na rozšíření účasti mohou pokrok v těchto zemích pouze nastartovat, sama o sobě však nejsou schopna generovat změny, které vnitrostátní ekosystémy pro výzkum a inovace potřebují.

Většina projektů na rozšíření účasti stále probíhá a jejich plný dopad se tedy projeví až v nadcházejících letech. Auditoři nicméně zjistili, že projekty financované z Teamingu a ERA Chair již začaly vykazovat slibné počáteční výsledky, například z hlediska počtu vědeckých publikací a vytváření sítí a přístupu k většímu objemu grantového financování. Hlavními problémy při jejich implementaci jsou především zajištění doplňkového financování z jiných zdrojů, než je Horizont 2020, nábor mezinárodních výzkumných pracovníků a především zajištění udržitelnosti. Zatímco první dva výše uvedené nástroje (Teaming a ERA Chairs) se ukázaly jako účinné, schopnost nástroje pro podporu politik (Policy Support Facility) vyvolat potřebné změny ve vnitrostátních systémech výzkumu a inovací se ukázala jako omezená.

Více informací naleznete na stránkách Evropského účetního dvoru.