Nové znalostní onkologické centrum EU napomůže s bojem proti rakovině

CZELO

Dne 30. června 2021 Evropská komise oficiálně zahájila činnost Znalostního onkologického centra EU, které si klade za cíl koordinovat a identifikovat akcie zaměřené na boj proti rakovině na vědecké i technické úrovni. Jedná se o první stěžejní akci realizovanou v rámci Evropského plánu boje proti rakovině. Znalostní centrum podpoří vědecké a technické přemostění mezi evropským plánem na boj proti rakovině a misi Horizont Evropa pro boj proti rakovině.

Centrum bude mapovat nejnovější poznatky o rakovině a poskytne pokyny v oblasti zdravotní péče a také systémy zajišťování kvality. Zároveň bude sledovat a předvídat výskyt nádorových onemocnění a úmrtnost na ně v celé EU. Na této internetové platformě mohou všechny zúčastněné subjekty sdílet osvědčené postupy, spolupracovat a koordinovat svou činnost tak, aby co nejlépe využívaly znalosti a vědecké poznatky založené na důkazech. Hlavními úkoly centra budou:

  • mapovat a poskytovat nejnovější poznatky a statistické údaje o rakovině
  • sledovat nejnovější vývoj v oblasti rakoviny, aby bylo možné vyhodnocovat účinnost preventivních strategií a screeningových programů
  • poskytovat pokyny ohledně prevence, screeningu a diagnostiky rakoviny a následné péče s cílem zlepšit účinnost její léčby a snížit nerovnosti mezi regiony EU
  • pomáhat při tvorbě politiky v oblasti prevence rakoviny, a to v souvislosti se životním prostředím a zdravým životním stylem, včetně kontroly spotřeby tabáku a alkoholu
  • identifikovat mezery v oblasti výzkumu nebo politiky
  • poskytnout prostor pro koordinaci mnoha iniciativ zaměřených na rakovinu, a to na jedné platformě
  • pomáhat snižovat nerovnosti v prevenci rakoviny a následné péči v celé EU.

Zpráva je přebrána z tiskové zprávy Evropské komise.