Nově uzavřené partnerství Evropské komise s Breakthrough Energy podpoří rozvoj čistých technologií

CZELO

Dne 1. června 2021 uzavřela Evropská komise nové partnerství s Breakthrough Energy Catalyst s cílem přispět k podpoře investic v odvětví čistých technologií snižujících množství skleníkových plynů, a umožnit tak plnění závazků k Pařížské dohodě ohledně snižování emisí CO2 a naplňování cílů Zelené dohody pro Evropu. Nové partnerství by mělo pro období 2022−2026 přinést investice ve výši až 820 milionů eur, které budou určeny na vytvoření rozsáhlých komerčních demonstračních projektů v oblasti čistých technologií.Tyto technologie jsou v současné době bohužel příliš nákladné, proto není možné, aby v tomto ohledu konkurovaly převládajícím technologiím využívající fosilní paliva. Tyto investice by však měly umožnit snížení vysokých nákladů čistých technologií, urychlit jejich zavádění, a umožnit tak rychlejší přetvoření evropského průmyslu na udržitelnější. Investice by se měly soustředit na čtyři hlavní oblasti: zelený vodík, udržitelná letecká paliva, dlouhodobé uchovávání energie a tzv. přímé zachycování vzduchu (direct air capture). Evropské zdroje financování pro toto partnerství by měly pocházet z rozpočtu programu Horizont Evropa, z Inovačního fondu programu InvestEU, případně z investic z národních zdrojů členských států prostřednictvím InvestEU. Breaktrough Energy pak mělo přinést financování ze soukromých zdrojů a z finančních darů.  

 

Více informací v tiskové zprávě Evropské komise.